Serwery aplikacyjne

WebLogic Server (WLS), tomcat, tc_server, Oracle Application Server, IBM WebSphere Application Server (WAS)

Bazy danych

Oracle, MS SQL, DB2, Sybase, Informix

Operacyjne systemy

Linux (rh, oel, centos), Windows Server, Solaris, AIX, HP-UX

Chmury i Klastry

Microsoft Azure, AWS, GCP, Oracle Cloud, Sun Cluster, Veritas Cluster Server, Oracle CRS (RAC)

Profesjonalne usługi

Planowanie, architektura, instalacja, migracja, optymalizacja działania (tuning), rozwiązywanie problemów (troubleshooting), utrzymanie

Outsourcing i umowy

Kontrakty utrzymaniowe, rozwojowe, w interwałach czasowych 24x7x365, 5/8, body leasing, time & materials

EXPinIT - EXPerts in Information Technology

wdrożenia, integracje, optymalizację na wszystkich etapach projetów/utrzymania w środowiskach testowych, preprodukcyjnych, produkcyjnych oraz także budowę tych środowisk

EXPinIT - EXPerts in Information Technology
Experts in application servers and database solutions.


Od ponad 5 lat pomagamy naszym Klientom prowadzić projekty, utrzymywać środowiska produkcyjne 24g/dobę 7d/tygodniu 365d/roku.

Pomagamy przeprowadzać wdrożenia, integrację, optymalizację na wszystkich etapach rozwijania aplikacji w środowiskach testowych, preprodukcyjnych, produkcyjnych oraz także budowę tych środowisk.

Nasi specjaliści są absolwentami uczelni państwowych oraz prywatnych w Polsce takich jak Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych.

Razem stanowimy zespół Ekspertów na rynku IT.Kilka kluczowych osiągnięć naszych Konsultantów, z których jesteśmy wyjątkowo dumni:

Komisja Europejska - budowa i rozwój najnowszych rozwiązań finansowych

Komenda Główna Policji - utrzymanie Krajowych Systemów Informatycznych w interwale 24g/dobę 7d/tygodniu 365d/roku

IMGW - Projekt ISOK - zaprojektowanie oraz implementacja automatów instalujących kolejne wersje aplikacji w systemach IMGW

Branża ubezpieczeniowa- utrzymanie (maintenance, tuning, troubleshooting) wielu środowisk testowych, preprodukcji, produkcji oraz ciągły rozwój najnowszej platformy do obsługi polis Firmy GuideWire - aplikacje PolicyCenter, BillingCenter, ContactManager

Branża ubezpieczeniowa - wdrożenie ClaimCenter firmy Guidewire - jeden z naszych konsultantów zaprojektował, przetestował i wdrożył klastry aplikacyjne na kilku środowiskach testowych, preprodukcji i produkcji w ciągu niespełna 9 miesięcy

T-Mobile - wdrożenie marki MTV Mobile na Polski rynek oraz utrzymanie i rozwój portali http://www.heyah.pl, https://i-boa.t-mobile.pl/, https://www.itaktak.pl/ , utrzymanie hurtowni danych, systemów dla call center – obsługi Klientów i sprzedaży produktów

Devoteam - budowa centralnego systemu monitorowania infrasturktury IT oraz kluczowych aplikacji Firmy T-Mobile

Orange & TPSA - szacowania eksperckie inicjatyw biznesowych dotyczących strategicznych projektów, np. "1000 minut na start" - to dzięki naszym wyliczeniom projekt w ogóle miał szansę zaistnieć i zaistniałEXPinIT dostarcza:
minimalizację czasu nieplanowanych awarii zwiększenie wydajności middleware'u i baz danych istotne zmniejszenie kosztów eksploatacji systemów middleware'owych i baz danych


EXPinIT wyróżnia:
Niezależne podejście przy konsultacjach. Dopasowanie naszych rozwiązań do Twojego budżetu, a nie Twojego budżetu do naszych rozwiązań

Nasze certyfikaty:

 • Oracle Certified Professional, Oracle WebLogic Server 12c Administration
 • Oracle WebLogic Server 12c Administrator
 • Oracle WebLogic Server 12c Certified Implementation Specialist
 • Oracle WebLogic Server 11g System Administrator
 • Oracle Application Integration Architecture 11g Certified Implementation Specialist
 • Oracle Unified Business Process Management Suite 11g Certified Implementation Specialist
 • Oracle WebLogic Server 10g System Administrator Certified Expert
 • Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c Maximum Avaibility
 • Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c RAC and Grid Infrastructure Administrator
 • Oracle Certified Expert, Oracle Database 12c: Data Guard Administration
 • Oracle Database 12c Administrator Certified Professional
 • Oracle Database 11g Administrator Certified Professional
 • Oracle Certified Expert: Oracle Real Application Clusters 11g and Grid Infrastructure Administrator
 • Oracle Certified Expert: Oracle Database 11g Performance Tuning
 • Oracle Database 10g Administrator Certified Professional
 • Oracle Database 10g Real Application Clusters Administrator Certified Expert
 • Oracle Database 9i Administrator Certified Professional

Nasze certyfikaty

 • Oracle Database 8i Administrator Certified Professional
 • Oracle Service Oriented Architecture Infrastructure Implementation Certified Expert
 • Oracle VM 3.0 for x86 Certified Implementation Specialist
 • Oracle Exadata Support Specialist
 • Oracle Exadata Implementation Specialist
 • MCPS: Microsoft Certified Professional
 • MCSE: Cloud Platform and Infrastructure 2017
 • MCSA: Windows Server 2012
 • MCSA: Cloud Platform
 • MS: Architecting Microsoft Azure Solutions
 • MS: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V & System Center
 • RHCSA - Red Hat Certified System Administrator
 • Solaris 10 Certified System Administrator
 • Solaris 10 Certified Network Administrator
 • Solaris 9 Certified System Administrator
 • Solaris 9 Certified Network Administrator
 • Solaris 8 Certified System Administrator
 • Solaris 8 Certified Network Administrator
 • Brocade Certified SAN Designer
 • TOGAF 9 Certified